Süzer Grubu olarak kurulduğumuz ilk günden itibaren tek bir amacımız bulunmaktadır

Süzer Grubu olarak kurulduğumuz ilk günden itibaren tek bir amacımız bulunmaktadır: İçinde yaşadığımız, sevgi ile harmanlanmış bu coğrafyaya ve topluma katkı sunmak; huzuru, güveni, anlayışı, paylaşımı esas alan bir geleceğin inşasına destek vermek.

Bu misyon etrafında Süzer Grubu şirketleri, yöneticileri ve Süzer Ailesi üyeleri tarafından kurulan Süzer Vakfı, geleneksel değerlerimizden biri olan "yardımlaşma" kavramından yola çıkarak, ülkemizin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla eğitim başta olmak üzere birçok alan için fon ayırmaya devam etmektedir. Her yıl grup şirketlerinin kârlarının belirli bir yüzdesinin aktarıldığı Süzer Vakfı, gelecek için bugünden çalışmaktadır.

Süzer Vakfı sahip olduğu misyonun bir sonucu olarak bugüne kadar tam donanımlı ilk ve ortaöğretim düzeyinde 8 adet okulu inşa ederek Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlamış, yeni nesillerin eğitimine ve geleceğin Türkiye’sine katkı sunmuştur.

Eğitime desteğin kalıcı ve kurumsal hale getirilmesinin bir örneği düzenli olarak öğrencilere verilen burslardır. Yaptığı okullarla ilk ve ortaöğretimi destekleyen Süzer Vakfı, aynı zamanda üniversite öğrencilerinin eğitim gereksinimlerine sıcak bir el uzatmak amacıyla bugüne kadar lisans ve lisansüstü 803 öğrenciye burs sağlamıştır.

Vakıf, doğal felaketlere maruz kalan insanlarımıza katkı sunduğu gibi, ihtiyaç duyan kesimlere ayni ve nakdi yardımlar yapmakta, sağlık alanında destek faaliyetlerinde bulunmaktadır. Süzer Grubu, içinde doğduğu, büyüdüğü, geliştiği bu topraklara ve toplumumuza insani ve vicdani borcunu bir parça da olsa Süzer Vakfı aracılığıyla yerine getirmeye; samimi duygularla yoğurduğu misyonunu hayata geçirme gayesiyle sahip olduğu kaynakları azami ölçüde kullanmaya devam edecektir.

 

www.suzervakfi.org 

Süzer Sanat Merkezi

23 Kasım 1991’de sanatı toplumun her kesimine ulaştırmak...

Devamını Oku

EFM Tesis Yönetim A.Ş

Kaliteli hizmetin deneyimli, güvenli ve profesyonel hizmet sağlayıcısı

Devamını Oku

Foch Sunrise Investment Inc.

2006 yılında Montreal, Kanada’da kurulmuş olup, Süzer Grubu’nun Kanada’da...

Devamını Oku